lauantai 2. lokakuuta 2010

Omavaraista energiantuotantoa: WINDSIDE

HUOM! Lue myös Jukan VETYKENNO


(Tämän jutun teksti ja kuvat SVVE:n esitteestä A_SVVEjaWindside.pdf)

WINDSIDE
- maailman tehokkain ja luotettavin tuuliturbiini

 • Tuottaa vähintään 50% enemmän kuin perinteiset turbiinimallit samalta pyyhkäisypinta-alalta
 • Rakenteeltaan ylivertainen, suunniteltu vaativiin olosuhteisiin
 • Markkinoiden ainoa täysin äänetön tuuliturbiini
 • Ei vahingoita lintuja
 • Tuottaa jo matalissa tuulennopeuksissa, < 2 m/s
 • Kestää erittäin kovia tuulennopeuksia, > 60 m/s
 • Kestää pakkasta, jäätä, lunta, hiekkaa ja kosteutta
 • Ainoa etelänavan vaativiin olosuhteisiin suositeltu tuuliturbiini
 • Pitkä elinkaari, vähäinen huollon tarve
 • Rakennettu kestävästä komposiittirakenteesta ja ruostumattomasta teräksestä, jotka tekevät siitä kestävän ratkaisun mm. meriolosuhteisiin
 • Suomalainen keksintö
 • Ensimmäinen Windside -tuuliturbiini toimitettu asiakkaalle 1982
 • N. 2500 räätälöityä turbiinia toimitettu yli 40 maahan
 www.windside.com
Suomalainen tuuliturbiini

Windside -turbiinit on kehitetty toimimaan itsenäisinä yksikköinä kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa: ne kestävät lumi – ja hiekkamyrskyä, kuumuutta ja kosteutta ja ne toimivat myös jäätävissä olosuhteissa.

Erikoisen suunnittelunsa ansiosta Windsiden toimintaperiaatteen ymmärtäminen ja laitteen asentaminen on helppoa, jopa kaikkein alkeellisimmissa olosuhteissa. Pitkä elinikä kestävyys, tehokkuus, kestävyys ja huoltotarpeen vähäisyys ovat sen ainutlaatuisia ominaisuuksia. Ainoa huoltotoimenpide on laakerien rasvaus, jonka voi jättää automaattisen voitelujärjestelmän huoleksi. Windside -turbiinien avulla saadaan sähköä sinne missä sitä tarvitaan, sähköverkon sijainnista riippumatta.


Raision Windside WS-12 -turbiinien (tuulipinta-ala yhteensä 24 m2) tuotto vuonna 2007 on ollut 713,57 kWh/m2.
Viitasaaren Windtower WT 10P -tutkimustuulivoimalan (tuulipinta-ala yhteensä 23 m2) tuotto vuonna 2007 on ollut: 96,5 kWh/m2.

Jyväskylän yliopisto, uusiutuvat energiat


Maapallolla yleinen vallitseva keskituulennopeus on noin 3 m/s. Windside pystyy hyödyntämään jo 1-3 m/s puhaltavat tuulet, mikä on riittämätön nopeus potkurimalleille. Windside toimii myös 60 m/s myrskytuulilla (potkurimallit lukitaan tuulennopeuden ollessa 20-25 m/s).
Nämä molemmat Windside -tulokset ovat maailmanennätyksiä. Kierteisen siipirakenteensa ansiosta Windside pystyy hyödyntämään kaikilta suunnilta puhaltavat tuulet, myös pyörteiset. Vähäisemmän tuulentarpeen vuoksi WS -mallit tuottavat energiaa vuodessa keskimäärin 120 päivää enemmän kuin potkurimallit.Eräitä näkökohtia Windside -tuulivoimaloista

1. Pyörivän osan eli roottorin ylivoimainen rakenne

A. LUOTETTAVA
 • Roottori on rakenteeltaan yksinkertainen, josta seuraa luotettava toiminta. Laitteen toiminnan ymmärtäminen ja sen toimintakuntoon saattaminen on helppoa alkeellisimmissakin olosuhteissa.
 • Windside -voimala tuottaa energiaa ilman katkoksia myös myrskytuulella, koska sen roottoria ei tarvitse pysäyttää. (Potkurityyppiset voimalat joudutaan sen sijaan pysäyttämään myrskytuulella).
 • Roottorissa ei ole säädettäviä kohteita, ei edes liikkuvaa kääntyvää säätömekaniikkaa, joka on pettänyt kehitysmaissa ja Lapin olosuhteissa.
 • Ainoat huollettavat kohteet ovat vakiotyyppiset laakerit, joiden huoltoväli on useita vuosia ja jotka ovat helposti vaihdettavissa.
 • Windside -voimalat valmistetaan korkealaatuisista ja pitkäikäisistä materiaaleista.
 • Roottorin valmistus, kokoonpano ja testaus suoritetaan tehtaalla Suomessa.
 • Windside -voimalan roottorin toiminnasta on pitkäaikainen käyttökokemus. Se on testattu Lapissa sekä useiden vuosien ajan Suomen meri-ilmastossa vaativissa olosuhteissa, jolloin on havaittu, että sen koommin lumi, jää, ympäristön lämpötila, UV-säteily tms. eivät aiheuta ongelmia.

B. TEHOKAS

Windside -voimala pystyy oivallisesti hyödyntämään vallitsevia luonnon tuuliolosuhteita maapallolla, jonka keskimääräinen tuulen nopeus on 3 m/s. Windside -roottorin hyötysuhde on parempi kuin millään muulla tunnetulla pystyakselisella roottorilla. Sen hyötysuhde on parempi kuin potkurimalleilla, kun tuulen nopeus on alle 5 m/s. Tästä johtuen Windside - voimala tuottaa sähköä n. 120 päivää vuodessa enemmän kuin potkurivoimalat. Tällä on merkitystä silloin, kun laitteisto mitoitetaan siten, että tuulen nopeudella 3 m/s tuulen energia riittää tyydyttämään energiatarpeen. Windside -voimala alkaa tuottaa sähköä tuulen nopeudella 2 m/s, kun taas potkurimallit tarvitsevat tuulen nopeudeksi vähintään n. 5 m/s.


C. HILJAINEN

Windside -voimalan roottori on äänetön.


2. Yksinkertainen ja edistyksellinen generaattoriratkaisu

Windside -voimalan generaattori on luotettava kolmivaiheinen kestomagneettigeneraattori, jossa vain laakerit kuluvat. Tuulivoima on tunnetusti yksi maailman energiatuotannon lupaavimmista tulevaisuuden energiamuodoista seuraavina vuosikymmeninä. Sillä tuotetaan sähköenergiaa edullisemmin kuin esim. jätteenpoltolla tai biokaasulla. Mainittakoon, että tuulivoiman tapaisella paikallisella energialähteellä saavutetaan erityisen hyvin alueita ja käyttökohteita, jotka eivät ole normaalin sähkönjakeluverkon piirissä.

Windside -voimalan kotimaisuusaste on erittäin korkea. Se on vientituote, joka soveltuu hyvin karuihin olosuhteisiin, kuten kehitysmaihin. Windsiden kehittämät voimalat ovat tarpeellisia maailmanmarkkinoilla. Mielestäni nykyisen malliston suurimpana puutteena on, että suuritehoisia laitteita ei ole vielä rakennettu. Mitään teknistä estettä tälle ei ole näköpiirissä. Windsiden voimaloiden toiminnasta on jo niin paljon kokemusta, että alkaa olla kansallinen häpeä, ettei suuritehoisia laitteita ole pystytetty eikä niitä ole saatettu kansainvälisille markkinoille. Suosittelen lämpimästi Windside -voimaloiden tukemista.

Hyvinkäällä 23.2.1994, Timo Vekara, tutkija, TKL, Suomen Akatemia, Professori, Vaasan yliopisto, Kaupallistekninen tiedekunta - Sähkötekniikka (v. 1999)Windsiden soveltuvuus tuulipuistojen rakentamiseen

Potkurimallisissa tuulipuistoissa tuulimyllyn etäisyys toisistaan täytyy olla satoja metrejä. 30 MW:n potkurimallisten tuulivoimaloiden vaatima pinta-ala on vähintään 2 km2. Windside –tuulipuiston vastaava pinta-ala on vain 0,5 km2.

Voimme osoittaa, että Windsiden cashflow muuttuu positiiviseksi 6 vuoden kuluttua 1 MW:n tuulivoimalassa samoin kuin 30 MW:n tuulipuistossa. Potkurimallisten tuulivoimaloiden positiivinen cashflow alkaa vasta 17 vuoden kuluttua. Windside on siis ”jauhanut” rahaa jo 11 vuotta, kun toiset aloittavat nollasta. Windside -tuulivoimaloiden käyttöikä voi olla jopa moninkertainen potkurimallisiin tuulivoimaloihin nähden. Windside -tuulivoimalalle myönnettiin Pariisin messuilla 30.11.2005 Euroopan ympäristölehdistön kultamitali mm. perusteella: ”Ei pidä ihmetellä vaikka Windside pyörisi vielä 100 vuoden käyttöiän jälkeen.”


Lausunto rakennuksiin sijoitettavista tuulivoimaloista

”Ainoa kyseeseen tuleva yhtiö, jolla tänä päivänä on riittävä kokemus ja jolla on sopiva tuulivoimalamalli tuulivoiman sisällyttämiseksi olemassa oleviin tai suunniteltaviin kaupunkikokonaisuuksiin tai rakennuksiin, olisi suomalainen yhtiö Oy Windside Production Ltd.”

John Furze
Economic and Political Adviser


Uusiutuvaan energiaan perustuva hajautettu sähköverkko on tulevaisuuden ratkaisu energiantuotossa. Sähkön siirto kantaverkossa muodostaa huomattavan osan sähkön hinnasta, tämänkin osan maksaa kuluttaja. Uusiutuvissa energioissa sähköä tuotetaan siellä missä sitä tarvitaan. WS –”tuuliturbiiniperhe” on maailmanlaajuisesti ainoa toimiva (tehokas, huoltovapaa, äänetön, myrskyn yms. kestävä) järjestelmä tuulienergian tuotannossa.

Windsiden rakenne ja äänettömyys mahdollistaa erikokoisten WS -tuuliturbiinien rakentamisen sekä pientaloalueelle että suurkaupunkeihin, joissa WS –tuuliturbiinien sijoittaminen kattorakenteisiin takaa erinomaiset tuuliolot. WS –turbiinit voidaan sijoittaa lähelle toisiaan, koska WS –rakenne ei aiheuta ”varjostusta” toisille turbiineille.WS -tuulivoimala (WS-12) lämmittää vettä Raision Kauppakeskus MYLLYn tarpeisiin. 6 metriä korkeat turbiinit on sijoitettu erilliseen tornirakenteeseen.WS-4B, Arabianranta, asennus. 


HUOM! Lue myös Jukan VETYKENNO